Strict Standards: Non-static method cls_image::gd_version() should not be called statically in /home/bejameco/domains/icontea.com/public_html/includes/lib_base.php on line 346
นโยบายส่วนตัว - ร้านชาไอคอน
ชาจีน ชาอูหลง ชาเขียว
คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > ระบบ > ข้อมูลร้านค้า > นโยบายส่วนตัว

นโยบายส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บ ร้านชาไอคอน
Privacy Policy of  Icon Tea Shop


จัดทำเมื่อวันที่ 1/4/2553

ร้านชาไอคอน ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ ร้านชาไอคอน ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.       เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ ร้านชาไอคอน
ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2.     ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ร้านชาไอคอน จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3.     นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ร้านชาไอคอน จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์  (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4.     ร้านชาไอคอน ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วยบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ ร้านชาไอคอน ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

1.     ร้านชาไอคอน จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ ร้านชาไอคอน เท่านั้น

2.     ร้านชาไอคอน ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ร้านชาไอคอน ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3.     ในกรณีที่ ร้านชาไอคอน ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลองท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ ร้านชาไอคอน เป็นต้น ร้านชาไอคอน จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ ร้านชาไอคอน

                                                                                                                
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก ร้านชาไอคอน ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ ร้านชาไอคอน ทราบในหน้าเว็บ http://www.icontea.com


การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

                เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ร้านชาไอคอน จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ร้านชาไอคอน จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น


การใช้คุกกี้ (Cookies)


                “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ ร้านชาไอคอน ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ ร้านชาไอคอน สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป
 

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง
 

                ทั้งนี้ ร้านชาไอคอน จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ ร้านชาไอคอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ ร้านชาไอคอน ต่อไป


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

                ร้านชาไอคอน อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ ร้านชาไอคอน จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ ร้านชาไอคอน

 

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ ร้านชาไอคอน

                ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ร้านชาไอคอน ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ร้านชาไอคอน ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ ร้านชาไอคอน ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ 

                ร้านชาไอคอน - Icon Tea Shop

                ที่อยู่ : 18/193 หมู่ 6  ถนนปิ่งเกล้า-นครชัยศรี  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10160

                โทรศัพท์ : 081-248-3344


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/bejameco/domains/icontea.com/public_html/includes/cls_template.php on line 288

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/bejameco/domains/icontea.com/public_html/includes/cls_template.php on line 406

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/bejameco/domains/icontea.com/public_html/includes/cls_template.php on line 406

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/bejameco/domains/icontea.com/public_html/includes/cls_template.php on line 406

Warning: file_put_contents(/home/bejameco/domains/icontea.com/public_html/temp/compiled/help.lbi.php): failed to open stream: Permission denied in /home/bejameco/domains/icontea.com/public_html/includes/cls_template.php on line 262

Notice: can't write:/home/bejameco/domains/icontea.com/public_html/temp/compiled/help.lbi.php in /home/bejameco/domains/icontea.com/public_html/includes/cls_template.php on line 264